Nieuws


In gesprek met Gert en Annette Verweij

29 10 15

Aan het eind van een oude zandweg, in het groen verscholen ligt de middeleeuwse hoeve Ruitenbeek. Aan de rand van het Lockhorsterbos, met de Heilgenbergerbeek aan de ene kant en het spoorlijntje aan de anderekant. Gert en Annette zijn de derde generatie Verweij die hier wonen en werken. Van hun vijf kinderen wonen er nog drie thuis. En ze zijn de trotse grootouders van twee kleinkinderen. Een gesprek over Monte Biarde, Texelaars, een rietje Black Angus en ambachtelijk ijs.

Gert
"Mijn opa is hier in 1917 begonnen, mijn vader is hier geboren. Allebeihadden ze een gemengd bedrijf, dat bestond uit akkerbouw en veeteelt.Vanaf 1987 hebben Annette en ik de maatschap overgenomen en nogsteeds is ons bedrijf gemengd. Het melkvee is de basis. De kalverengebruiken we voor de verkoop van vlees en we verbouwen mais, graanen aardappelen. Frieslanders en Texelaars om precies te zijn. Op de deelhebben we een kleine winkel waar we onze eigen producten verkopen:rundvlees, aardappels, eieren en ijs."

"Onze koeien zijn 'Monte Biardes'. Stevige Franse koeien met een enormeigenzinnig karakter. Deze dames en heer laten zich niet snel van hunstuk brengen. Wanneer jonge vaarzen in de koppel (groep) komen,ontstaat een nieuwe situatie. De rangorde moet dan opnieuw bepaaldworden en dat geeft bij andere rassen nog al eens wat spanning. Datgebeurt niet bij Monte Biardes. Omdat ze zo eigenwijs zijn, doen zegewoon hun ding en worden ze daarom snel opgenomen in de groep.Uiterlijk lijken ze op Roodbont maar hebben een witte kop. Fokken met ditras mag ik graag doen. De afgelopen 10 jaar ben ik aan hetexperimenteren en dat levert een bonte verzameling koeien op. Rood,zwart, wit, we hebben ze allemaal en ik vind het prachtig. Maar welkekruising ik ook bedenk, die kop blijft wit. Zelfs met onze Zwart bonte stier.Pas geleden heb ik bij een KI station drie rietjes met sperma van het ras‘Black Angus’ gekocht en daar zijn drie halve Blondes meegeïnsemineerd. Ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen."

"Toen ik het bedrijf van mijn vader overnam, heb ik eerst Holsteiners gehad. Mooie koeien, maar het zijn atleten. Ze worden niet oud. In vakliteratuur las ik over dit Monte Biarde ras. Zo ben ik ze op het spoor gekomen. Op dit moment hebben we 30 melkkoeien, twee stieren en 40 stuks jongvee. Ze lopen veel buiten. We hebben nu 18 hectare grond op de pacht. Met het vertrek van Jan Lagerweij konden we voorlopig een extra 10 hectare in gebruik krijgen. Het is nog niet zeker hoeveel grond er over gaat blijven om te pachten, omdat er wallen en wat bos aangeplant zal worden."

Annette
"Negen jaar geleden zijn we gestart met het op ambachtelijke wijze maken van boerenijs. De melk komt van ons eigen bedrijf en de room betrekken we van de Kopermolen uit Stoutenburg. Dit boerenijs is een mooi streekproduct, dat in vele smaken te koop is. Van het ijs maken we ook taarten en kleine taartjes als nagerecht. In de zomermaanden maken soms wel 300 liter ijs per week en in de winter maanden draaien we ook ijs."

"Ons boerenijs wordt verkocht aan restaurants in de regio Leusden, Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen, Driebergen en bij twee supermarkten: Jumbo in Leusden en Plus in Amersfoort. Maar particulieren weten onze winkel op de deel ook te vinden om ijs te kopen. En wehebben een eigen ijskar die kan worden ingehuurd op evenementen of feestjes. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Naast het ijs maken, verzorg ik de kinderen en de boer en doe ik de administratie. Met het melken hoef ik niet meer te helpen, dat doet Gert en onze kinderen helpen mee waar nodig."

Annette & Gert
&In wat we doen, staan mens en maatschappij voorop. We hebben een gesloten bedrijf. Dat betekent dat we geen koeien aankopen, maar alleen eigen opfok hebben. Dat is goed voor de veestapel en voorkomt ellendige ziektes van buitenaf. Antibiotica worden alleen gebruikt als het echt noodzakelijk is."

Jongvee

"Als ondernemers kijken we natuurlijk naar de economische kant, maar ooknaar de maatschappelijke en daar hoort een bewuste verantwoordelijkheidten opzichte van je medemens bij. Daar stemmen we de kwaliteit van onzeeigen producten op af.”Dat maakt ons bedrijf sterk en duurzaam."

"Bij een duurzame bedrijfsvoering hoort een goede, lange termijnsamenwerking met stichting De Boom. Die samenwerking is de afgelopenjaren zakelijker geworden. Landelijk fluctueren de pachtprijzen flink, ook opDe Boom. Die fluctuaties veroorzaken onrust in onze sector die toch al vanoudsher snel onder druk staat. Na de stijgingen van 2007 en 2009 zijn erde laatste jaren weer dalingen te zien. “We begrijpen dat De Boom moetmeebewegen met deze landelijk vastgestelde pachtprijzen, want destichting wordt op zakelijke grondslag bestuurd."

"Die zakelijke grondslag gaat weliswaar zo nu en dan ten koste van hetgemoedelijke karakter van vroeger, maar op andere momenten toontDe Boom weer haar sociale gezicht. Van de grootste pachtverhoging in2009 werd bijvoorbeeld maar een deel in rekening gebracht."

"Er zijn zeker meer positieve aspecten aan het boeren op De Boom.We voelen ons dagelijks bevoorrecht om op deze oude plek te kunnenwonen en werken. Het gebied is prachtig en biedt veel mogelijkheden omons bedrijf in de toekomst te kunnen voortzetten. Daarin denkt De Boommee door extra land ter beschikking te stellen wanneer de gelegenheidzich voordoet."

Artikel uit 'De Boom'.